• Simutronics Corp.

Експедиции и ПредимстваКакво са Експедициите и как работят?


1.Експедициите са нов PvE модул, в който играчите могат да спечелят ресурси и да намерят предимства. Модулът ще е наличен за играчи над 500 ТП. Експедициите се намират под Събития, в нов таб, наречен “Експедиции”. Играчите могат да изпращат картичките си на експедиции, за да спечелят ресурси и предимства.Колко успешна е дадена експедиция ще зависи от Доминацията на армията. Тя се изчислява на базата на нивото и редкостта на картичките, които играчът избира, за да използва. По-висока Доминация ще носи по-добри награди. Колкото по-висока е трудността на експедицията, толкова по-трудно ще бъде да се достигне висока Доминация на армията.2.Всяка Експедиция ще изисква определени картички, за да бъде стартирана.


Има 4 нива на трудност, които се отключват на различни стойности на ТП. Първото ниво се отключва заедно с модула - на 500 ТП, второто - 1000 ТП, третото - 1500 ТП и четвъртото на 2500 ТП. По-високите трудности отнемат повече време за приключване.

3. При 100% Доминация на армията играчите придобиват бонус шанс да получат Предимства. Колкото по-висока е трудността на Експедицията, толкова по-добри ще са наградите.


Когато дадена Експедиция е приключила успешно, играчите ще могат да вземат наградите си от екрана за Експедиции.


4. Играчите ще могат да използват картичките, които са изпратили на Експедиции, в битки. Ако дадена картичка е използвана в дадена експедиция, тя не може да бъде използвана в друга такава по същото време.

Какво са Предимствата и как работят?


1. Предимствата могат да се намерят на всяка картичка при натискане на бутона “Добави Предимство”, което отвежда играча на екрана с Предимствата. За да използвате Предимство, трябва да го екипирате в слот на картичката. Предимствата влияят върху показателите на картичката, като им дават бонуси.
2. Предимствата имат 4 рядкости подобно на картичките - Обикновена, Необикновена, Рядка, Героична. Всяка рядкост дава различен брой бонуси към показателите: Обикновена - един бонус към показател, Необикновена - 2 бонуса към показателите, Рядка - 3 бонуса, Героична - 4 бонуса. Допълнителни бонуси могат да се отключат на различни нива на Предимството: Втори бонус - ниво 5; Трети бонус - ниво 10; Четвърти и финален бонус - ниво 20; Тези допълнителни показатели могат да се появят при различни стартови % на бонусите: Втори показател - между 1% и 5%; Трети показател - между 1% и 10%; Четвърти показател - между 1% и 20%.
3. Предимствата могат да се надграждат чрез ресурси от Експедициите - Муниции, Хартия, Въглища и Метал. В зависимост от редкостта на Предимството се изискват различни типове ресурси за надграждането на по-горно ниво.


4. Предимствата от различна рядкост имат различни максимални нива. По-редките Предимства могат да се надграждат повече.


Слотът на всяка картичка може да бъде надграден, за да може да се постави в него Предимство от по-висока рядкост, Всеки слот може да се надгражда 3 пъти. Ако играчът има Предимства, които няма да ползва, той може да ги счупи и да получи Скрап. (Ресурс, който се използва за надграждане на слота за Предимства).
5. Ако картичката няма показателя, който Предимството има, то няма да влияе на картичката по време на битка. Ако показателят е несъвместим с картичката, до него ще се покаже малък знак.

6. Ще има безплатна кутия с ресурси и предимства в магазина под новия таб “Предимства” заедно с другите кутии с ресурси и предимства.


.


Вярваме, че този нов модул ще направи битките още по-интересни, ще създаде нови стратегии и още по-разнообразен геймплей за играчите.


58 views0 comments

Recent Posts

See All