• Simutronics Corp.

Доаѓа Сезона 18


Рестарт на Сезоната


Добредојдовте во сезона 18! Како и со секој почеток на нова сезона, моменталните рангирања се заклучени и започнува ново рангирање.Честитки за победниците на првото издание на Судир на Нациите!


Во оваа сезона ќе направиме неколку промени во Судирот на Нациите.

Прво, за време на квалификационата фаза, играчите ќе треба да собираат Поени за Судир, за да го заслужат своето место во Националнито тим. Поените за Судир ќе бидат пресметувани на основа на медалите, освоени во секој битка, според рангот на играчот. За повеќе информација, прочитајте овде.


Освен тоа, го намалуваме бројот на играчите, кои можат да станат дел од Националниот тим, на 30. Веруваме дека на овој начин играчите ќе бидат уште помотивирани да освојат место во својот Национален тим.


Другата промена, која ќе ја направиме во турнирот, е да го зголемиме времетраењето на Квалификационата фаза. На овој начин играчите ќе имаат повеќе време, во кое да пробаат да станат дел од најдобрите во својата држава и да станат достојни да го заштитуваат знамето на својата татковина.


Друга важна промена во оваа сезона е воведувањето на дневен лимит на освоените медали. Максималниот број медали, коишто еден играч ќе може да ги освои за 24 часа, ќе биде 75. Ова се прави за да сме сигурни дека играчите нема да можат да злоупотребуваат по никаков начин со собирањето на голем број медали. Освен тоа за турнирите Сојузни војни и Судир на Нациите ќе бидат потребни повеќе вештини, за да бидат освоени.


Операциите на сите играчи одново ќе бидат отклучени на ниво 1 со почетокот на новата сезона и ќе може да бидат надоградувани до ниво 5! Ова ќе ја обогати динамиката на играта и ќе обезбеди равенство при битките. Нешто повеќе – нема да правиме нова ротација и операциите и ќе си останат со конфигурацијата од последната сезона.

Сите играчи од Престижен ранг (Гардист III и нагоре) добиваат престижна кутија со содржина базирана на највисокиот престижен ранг, достигнат во сезоната, освен овапоените од победа се ресетирани до претходно зададени вредности (како што е означено во екранот на рангот).


Односно баланост на картите, оваа Сезона сите промени ќе ги засегнат како нормалните, така и ветеранските верзии.


Натпреварот почнува повторно! Искачете се до врвот на рангирањата и отклучете нови карти од Престижниот ранг!

БАЛАНСИРАЧКИ ПРОМЕНИ:

Тактики

Артилериски бараж


• Намалени штети по згради од 800 на 750

• Артилерискиот бараж е доста ефективен против згради, засенувајќи ги на овој начин другите тактики од овој вид. Затоа ги намалуваме неговите штети по згради.

Ракетна батерија


• Зголемени штети по зона од 100 на 120

• Ракетната батерија е добра опција за заштита на буинкери, но е помалку ефективна против единици. Затоа ги зголемуваме нејзините штети по зона, за да ја направиме попримамвлив избор.


Противоклопна муниција


• Зголемен бонус на штетите од 40% на 45%

• Минатата сезона видовме дека Противоклопните муниции ретко се користат. Затоа го зголемуваме нивниот бонус на штетите.

Единици


Артилерец


• Намалени штети по возила од 1500 на 1300

• Артилерецот се користи премноги поради неговата сподобност да уништува тенкови без многу напори и на ниска цена. Затоа ги намалуваме неговите штети по возила.

Стрелец со пушка

• Намалени штети по зона од 600 на 550

• Стрелците со пушка се користат премногу заради нивната способност да унишѓтуваат секаква противничка пешадија, која ќе им застане на патот. Оваа сезона нивните штети по зона се намалуваат.


Ветеранските верзии на сите променети карти исто ќе ги претрпат соодветните измени.


Спремни ли сте за новата сезона?


8 views0 comments

Recent Posts

See All