• Simutronics Corp.

Доаѓа Сезона 20Рестарт на сезоната


Добредојдовте во сезона 20! Како и со секој почеток на нова сезона, моменталните рангирања се заклучени и започнува ново рангирање.


Во новата сезона ќе ви претставиме уште две згради во вашата база – Гарнизон и Команден пункт.


Ќе имате можност да ги надоградите новите згради во вашата база, кое ќе има ефект на поените, кои ги собирате како за време на сојузната војна, така и во Судир на нациите, доволно е да сте се рангирале за овие настани.


Сите играчи од Престижен ранг (Гардист III и нагоре) се наградени со Престижна на основа на највисокиот Престижен ранг, достигнат во сезоната и нивните поени од победа се фиксирани со претходно зададени вредности (како што е означено во екранот на рангот).


Натпреварот почнува повторно!


БАЛАНСИРАЧКИ ПРОМЕНИ:Артилерец

• Зголемени Расходи за достава од 1 на 2;

• Зголемен број војници од 2 на 3;

• Сме гледале многу пати како Арилерецот го преминува фронтот, бидејќи беше една од најкористените карти во претходната сезона. Затоа решивме да ги зголемиме расходите за достава и бројот на војниците.
Огнен тенк

• Намалени Штети по згради од 1800 на 1600;

• Сметаме дека Огнениот тенк е премногу силен при рушењето на згради и затоа ги намаливме штетите, кои им ги нанесува.


Командос

• Намалено Здравје од 5000 на 4800;

• Мала корекција на Здравјето на командосот, бидејќи тој изгледа тешкопобедлив на фронтот.
Воен инженер

• Намалено Здравје од 2200 на 2000;

• Војниот инженер присуствува во комплетите на многу играчи и ова е една од причините, заради која решивме да направиме мала корекција на Здравјето на оваа карта. Ова ќе дозволи поагресивни стратегии.
Уништувач на тенкови

• Намалено Здравје од 10000 на 9500;

• Сметаме дека Уништувачот на тенкови е премногу силен и затоа го намаливме неговото Здравје.Дувло

• Зголемен е процентот Штети/Штети по згради/Намалување на штетите по транспортот од 26% на 35%;

• Дувлото не се користи многу од играчите, заради коешто решивме да му дадеме мало „зајакнување“ за да го направиме повреден за битката.
Змејски заби

• Зголемено Здравје од от 5000 на 5500;

• Картата Змејски заби не е најпопуларниот избор во комплетите на играчите, така што за да ја вратиме во игра, го зголемивме нејзиното Здравје.


Војник

• Зголемено Здравје од 600 на 750;

• Зголемени Штети од 100 на 120;

• Војникот е карта која не е толку популарна помеѓу играчите. За да го стимулираме нејзиното користење, го зголемивме Здравјето и Штетите.Ветеранските верзии на сите променети карти исто така ќе ги претрпат соодветните измени.

Спремни ли сте за новата сезона?


6 views0 comments

Recent Posts

See All