• Simutronics Corp.

Sezon 29 Geldi!


Tekrar hoş geldiniz, Generaller! Bir sezonun sonu geldi ve bu aynı zamanda yeni sezon 29'un da başlangıcını işaret ediyor!

Prestij Seviye III ve üzeri oyuncular çabaları için ödüllendirildi, sıralamalar sıfırlandı ve zirveye giden yeni bir yolculuk başlıyor!

Bu sezon savaş alanımızda yeni bir kart olacak - İzlenen mayın!


Yeni Kart Eklendi:

Seviye 6'ya eklendi:

İzlenen mayın:

 • Birlik Kartı

 • Seviye 6'ya eklendi

 • Nadir nadirlikte

 • Maliyet 3 Kaynak

 • Tırtıl kemer zinciri ile donatılmış bir zırhlı mayın. Binalara ve Araçlara öncelik verecek ve onlara çarparak temas halinde büyük hasar verecek. İzlenen Mayınlar, oyuncuların binaları hedeflemesine ve araçlara karşı daha agresif oynamasına yardımcı olabilecek harika bir yeni birliktir.

Kartın Emektar Sürümü de mevcut olacak!


Denge Değişiklikleri • Eğitim çavuşu

Eğitim Çavuşu savaşta öldürülmesi biraz fazla kolay görünüyordu, savaş alanındaki zamanını biraz daha uzatmak için sağlığını arttırıyoruz.


Sağlık 4000'den 4500'e yükseltildi • Obüs

Obüsün biraz daha dengeli olmasını sağlamak için bina hasarını biraz azaltıyoruz.


Bina Hasarı 2500'den 2300'e düşürüldü • Askeri motosiklet

Eğitim Çavuşuna benzer şekilde Askeri Motosiklet de savaş alanında uzun sürmedi, bu sezon daha iyi performans göstermesini sağlamak için Sağlığını arttırıyoruz.


Sağlık 3500'den 4000'e yükseltildi • Korugan

Korugan, savaşta düşmanların dikkatini dağıtmak ve birliklerin askeri karakolları ve bunkerleri ele geçirmek dışında belirli bir hedefe odaklanmasını sağlamak için kullanılır. Doğru kullanıldığında çok güçlü bir kart ve bu nedenle Sağlığını biraz azaltıyoruz.


Sağlık 6500'den 6000'e düşürüldü


Süper ağır tank


Süper Ağır Tank, diğer tanklardan biraz daha yavaştı, biraz daha çekici hale getirmek için Hareket Hızını ve Alan Hasarını arttırıyoruz.


Hareket Hızı 2,50'den 3'e yükseltildi

Alan Hasarı 900'den 1500'e yükseltildi


 • Hafif tank

Hafif Tankın Bina Hasarını biraz azaltıyoruz. Düşük maliyeti nedeniyle hafif tank binalara karşı çok iyi performans gösteriyordu. Bu değişikliği önümüzdeki sezonda daha dengeli olacağı umuduyla yapıyoruz.


Bina Hasarı 1400'den 1300'e düşürüldü


 • Orta Tank

Orta Tank, Alan Hasarı statüsünde bir artış görecek. Bu değişiklik, tankı birliklere karşı biraz daha sürdürülebilir kılmak ve savaş alanında daha uzun süre dayanmak için getirildi.

Alan Hasarı 1300'den 1400'e yükseltildi
 • Ağır Tank

Orta Tank'a benzer şekilde, Ağır Tank'ın da birliklere karşı birimin performansını iyileştirmek için Alan Hasarı statüsü arttırılacaktır.


Alan Hasarı 1900'den 2000'e yükseltildi
Değişiklik gören tüm kartların Emektar sürümü buna göre ayarlanacaktır.


Savaşa hazır mısınız Generaller?


102 views0 comments

Recent Posts

See All